Enhansment, for a change!

Anderen over Hans Heijnen

Hans weet de mensen om zich heen vertrouwen te geven om het beste uit zichzelf te halen. Hij is uitermate sterk in het verbinden van mensen. Hij is binnen de samenwerking altijd op zoek naar een win/win situatie en weet hierbij een sterke focus op resultaat te behouden.

– Tjad Broesder
People lead Stater

Hans maakt het verschil.
Hij is een professional met een flinke drive om daadwerkelijk te leveren. Met een positieve attitude realiseert hij zaken en weet hij anderen daar heel goed in mee te krijgen.


– Dylan Dresens
Directeur Nationale Hypotheekgarantie


I really enjoyed working with Hans. He has the right skills and knowledge to manage complex projects. Moreover, he has a lot of humor and motivational skills, making the project 'journey' a pleasant experience.


Norbert Herkströter
Chief Technology Officer Aegon